PTSS-Hulphond

Sommige mensen kampen met angsten, depressies en trauma’s, ook wel een post traumatisch stresssyndroom genoemd. Voor deze mensen kan een hond een uitkomst brengen. Een hond brengt immers verantwoordelijkheden met zich mee en daar voor moet gezorgd worden. Dit geeft veel al weer een doel in het leven en tegelijkertijd structuur.

De hond is natuurlijk heel ingespeeld op de mens. Ze kunnen feilloos lichaamstaal lezen en daardoor ook heel veel signalen oppikken als iemand bijvoorbeeld te veel stress ervaart. Hierdoor kan een hond zijn baasje ondersteunen op moeilijke momenten of zelfs weghalen uit een situatie. Hun baasje voelt zich hierdoor zekerder en kan hierdoor samen weer leren met de hond deel te nemen aan het dagelijks leven. Hierdoor wordt de omgeving van iemand met PTSS weer vergroot en dit brengt weer nieuwe uitdagingen in het leven met zich mee.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.