De Stichting

Animals4Kids is een onderdeel van Animals4People. Deze stichting wil niets meer en niets minder dan mensen met een beperking ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Waar mogelijk doen wij dat door personen bij te staan bij het verkrijgen van een assistentiehond (denk aan een geleide- en hulphonden). Een aantal mensen komt niet in aanmerking voor een vergoeding van de verzekering, Animals4People wilt deze mensen helpen met het verkrijgen van een assistentiehond.  In dat kader willen wij ook bijdragen aan verbetering van de trainingsfaciliteiten en leefomgeving van de (op te leiden) dieren. Wij zijn voornemens zodra wij daarvoor voldoende middelen beschikbaar hebben, honden te laten trainen en opleiden ten gunste van de begeleiding van mensen met een beperking.

In de toekomst willen wij ons tevens richten op honden ter ondersteuning van hulpverleners (denk aan speurhonden).

Als stichting bieden wij ondersteuning, materieel en immaterieel, of bij het aanschaffen van pups ten einde deze te laten trainen/opleiden tot assistentiehond.

Stichting Animals4People zet zich in om:

  • Mensen te helpen om samen met een assistentiehond de regie van hun dagelijks leven te krijgen en te behouden;
  • Projecten die hieraan bijdragen onder de aandacht te brengen;
  • Financiële steun aan deze projecten te verlenen;
  • Ondersteuning te bieden bij het opleiden tot assistentiehond.

De stichting wil dit bewerkstelligen door:

  • Het werven van gelden en middelen ten gunste van de doelstellingen van de stichting;
  • De kwaliteit van hulpdieren te waarborgen en zo nodig te verbeteren;
  • Het ontwikkelen van voorwaardenscheppende middelen.

Animals4Kids focust zich op het samenbrengen van kinderen met een functiebeperking en een assistentiehond.

Klik op een van onderstaande buttons voor meer achtergrond informatie van de stichting.

Reageren is niet mogelijk