Epilepsie Vereniging Nederland

logo epilepsieverenigingEpilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand een aanval krijgt. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, die niet worden veroorzaakt door een acuut probleem, is er sprake van epilepsie.

De meest bekende, maar zeker niet de vaakst voorkomende, is de zogenaamde ‘grote aanval’ waarbij iemand het bewustzijn verliest, en met trekkingen op de grond ligt. Maar dit is niet het enige type aanval dat kan optreden. Epilepsie kent veel verschillende verschijningsvormen. Daardoor wordt epilepsie niet altijd gemakkelijk herkend.

Mensen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt epilepsie in verhouding vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Naar schatting hebben ongeveer 120.000 mensen in ons land epilepsie. Er worden per jaar ongeveer 8.000 tot 11.000 nieuwe diagnoses gesteld.

Epilepsie kan op iedere leeftijd voorkomen, maar in driekwart van de gevallen begint het voor of rond het twintigste levensjaar. Dan volgt een periode tussen het twintigste en het zestigste jaar waarin relatief weinig nieuwe gevallen zich voordoen. Na het zestigste jaar neemt het aantal mensen met epilepsie weer toe. Bij ouderen kan epilepsie ontstaan als reactie op hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een beroerte.

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. Ze hebben als doelstelling de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is.

Meer informatie over De Epilepsie Vereniging Nederland kunt u vinden op: http://www.epilepsievereniging.nl/

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.